İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI DİYARBAKIR STADYUMU REKLAM SERGİLEME ALANLARININ HAKKININ KİRALANMASI İŞİ

07.07.2022

İl Müdürlüğümüz Diyarbakır Stadyumunda 2022-2023 Futbol Sezonunda, reklam ve panoların Spor Genel Müdürlüğüne ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında kiraya verilebilmesi için reklam panoları ve diğer sergileme alanları için İl Müdürlüğümüz Kira Değer Tespit Komisyonunca belirlenen fiyatlar üzerinden kiralandırılması işi yapılacak olup yaklaşık maliyet ve teknik şartname aşağıda sunulmuştur.

STADYUM+REKLAM_DUYURU+2022-2023.docx

Teknik şartname.docx