MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE

15.06.2020
Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-2.htm