2024 Edu döneminde başvuru yapıp kurul onaylı olan eğitmen ve antrenörlerin aşağıda adım, adım aşamaları bulunan link adres üzerinden Katılım Belgesi alması gerekmektedir.
Söz konusu Katılım Belgesi bulunmayan eğitmen ve antrenörler ile Kurumumuzca sözleşme imzalanmayacaktır.
-Eğitimler
-Micro-Öğrenme
-E-devlet
-Etkinliklerim
-Eys Eğitici/Antrenör Eğitimi
-Başlat 

http://edu.gsb.gov.tr/