Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi Talaytepe Mahallesi, Fırat Bulvarı No: 173 adresinde bulunan Diyarbakır Stadyumuna ait reklam panoları ile diğer reklam sergileme alanlarının 2024/2025 futbol sezonu TFF 1. Ve 2. Lig müsabakaları kullanım hakkının kiraya verilme işi ihalesi yİhale ile ilgili şartname ve ekleri Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinden meapılacaktır.

 • 1-sai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
 • 2-İhale 19.07.2024 tarihinde saat 10:00’da Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ( Bağcılar Mah. 1200 Sokak No: 8 Bağlar/Diyarbakır Tlf: 0412 228 90 07-08 Fax: 0412 262 17 28 ) adresine yapılacaktır.
 • 3-İhale 2886 Devlet İhale Kanunun 35/d maddesine göre Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
 • 4-İstenen belgeler 19.07.2024 tarihinde saat 10:00’da Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
 • 5-İhale, Muhammen Bedel 40 adet Multimatik pano 300.000.00 TL, ikinci sıra ile seyirci tiribünü üstü reklam alanları 434 m² 359.100,00 TL, Kale yanı Birinci sıra Çim Zemin reklam sergileme alanı 30.000,00 TL, Sporcu giriş basın açıklaması yeri 12m² 60.000.00 TL olmak üzere toplamda 749.100,00 TL muhammen bedel üzerinden + + ( % 5 (G.M. Payı) + %20 KDV + % 0,948 Damga Vergisi + %0,569 Sözleşme Pulu ) başlayacak olup, bu işin kesin teminatı muhammen bedelin %6’ üdür.

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 • 1-Şartnamenin tamamen okunduğunu ve buna göre istekli olduğunu bildirir dilekçe
 • 2-Tüzel kişiler; Ticaret sicil kaydı, İmza sirküleri.
 • 3-Gerçek kişiler; İhale ilanın yapıldığı yıl içerisinde Ticaret ve/veya Sanayi odası ya da Meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.
 • 4-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa Noter Tasdikli imza sirküsü ve Vekâletname.
 • 5-İhale kararı, ita amiri tarafından ihale tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir.
 • 6-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
 •   /Public/Edit/images/IM/29/STADYUM+reklam+sartname+2024-2025.docx