Kulüp İşlemleri

GENEL LİSANS EVRAKLARI

LİSANS İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR .docx

FERDİ LİSANS TALEP FORMU.docx

SPOR KULÜBÜ MUVAFAKAT BELGESİ.docx

SPORCUNUN KULÜPLE İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN BELGE.docx

TAAHHÜTNAME.docx

TRANSFER SÖZLEŞMESİ.docx

VELİ VASİ İZİN BELGESİ.docx

YENİ SAĞLIK RAPORU EK5.docx

SAĞLIK BEYANI.docx

HOKEY FED. ARA TRANSFER İZİN BELGESİ.docx

YÜZME BİLDİĞİNE DAİR BEYAN.docx

ATLETİZM BRANŞI GEÇİCİ MUVAFAKAT BELGESİ.docx

GOLF BRANŞI HANDİKAP BELGESİ.docx

KAYAK BİLDİĞİNE DAİR BEYAN.docx

SPORCU İZİN YAZISI.docx

 

BASKETBOL LİSANS EVRAKLARI

1-BASKETBOL LİSANS İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR.docx

2-Basketbol Geçici Transfer Muvafakat Belgesi.pdf

3-BAsketbol Muvafakat Belgesi.pdf

4-BAsketbol Sporcunun Kulüple İlişkisini Gösteren Belge.pdf

5-Basketbol Taahhütname.pdf

6-Basketbol Transfer Sözleşmesi.pdf

7-Basketbol Veli-Vasi İzin Belgesi.pdf

8-YENİ SAĞLIK RAPORU EK5 örnek evrak alınan sağlık raporları bu formatta olması zorunludur..docx

 

BRANŞ İLAVESİ VE İPTALİ İLE İLGİLİ EVRAKLAR

1. ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ YENİ.doc

2. BRANŞ İLAVESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR.docx 

3. BRANŞ İLAVESİNE AİT DİLEKÇE.docx

4. KARAR DEFTERİ ÖRNEĞİ.docx

5. KULÜP ADRES BİLGİLERİ.doc

6. KULÜP BİLGİ FORMU.xls

7. SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAHHÜTNAME.doc

 

TESCİL İŞLEMİ İLE İLGİLİ EVRAKLAR

1) ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ YENİ.doc

2) KARAR DEFTER ÖRNEĞİ (TESCİL-İMZA YETKİSİ-RENK AYIRICI İŞARET).docx

3) KULÜP ADRES BİLGİLERİ.doc

4) KULÜP BİLGİ FORMU.xls

5) KULÜP KURMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR.doc

6) MEVCUT ÜYE İSİM LİSTESİ.docx

7) SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAHHÜTNAME.doc

8) TESCİL İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ.doc

9) TÜZÜK ÖRNEĞİ.docx

 

YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ EVRAKLAR

1.İMZA VE YETKİ BELGESİ DİLEKÇESİ.docx

2.KARAR DEFTER ÖRNEĞİ YETKİ BELGESİ.docx

3.KULÜP YETKİ BELGESİ.doc

 

 SPORCU KARTI İLE İLGİLİ EVRAKLAR

1. SPORCU KARTI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAK LİSTESİ.docx

2. SPORCU KARTI SAĞLIK BEYANI.docx

3. SPORCU KARTI VELİ VASİ İZİN BELGESİ.docx

4. SPORCU KARTI BAKANLIK YAZISI.pdf

5. SPORCU KARTI UYGULAMA USUL VE ESASLARI.pdf